Erelonen en kosten

 

Elk dossier vraagt een specifieke aanpak zodat ook de erelonen en kosten per dossier sterk kunnen variëren.

Afhankelijk van de te leveren diensten wordt voor het ereloon een vast tarief dan wel een uurtarief gehanteerd. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de materie, de hoogdringendheid, de complexiteit van de zaak,…

Daarnaast zijn er de administratieve kantoorkosten en de kosten van de rechtbank, gerechtsdeurwaarders, notarissen, deskundigen,...

Er wordt met provisies en tussentijdse afrekeningen gewerkt zodat de betalingen voor de cliënt gespreid worden en een overzicht van de aangerekende diensten en kosten behouden blijft.

Uiteraard  kan op vraag van de cliënt steeds een raming gemaakt worden van het kostenplaatje.

Transparantie is zeer belangrijk. Er worden timesheets bijgehouden en de facturatie gebeurt zeer gedetailleerd. 

Hier vindt u een overzicht van onze tarieven en hier vindt u onze algemene voorwaarden.