Rechtsdomeinen

Aansprakelijkheidsrecht

  Contractuele aansprakelijkheid
  Buitencontractuele aansprakelijkheid
  Aansprakelijkheid in het verkeer, bouw, medisch,…
  Schade-afrekeningen

Personen- en familierecht

  Feitelijke en wettelijke samenwoning
  Echtelijke moeilijkheden
  Echtscheiding
  Verblijfsregeling kinderen
  Financiële regelingen tussen echtgenoten en/of m.b.t. kinderen
  Vereffening-verdeling huwgemeenschappen, na wettelijke samenwoning, nalatenschap

Contractenrecht

  Koop – verkoop
  Huur – verhuur (woninghuur, handelshuur, ...)
  Aanneming (bouwrecht)

Incasso

  Invordering van facturen zowel ten aanzien van consumenten als ten aanzien van ondernemingen.

Financiële moeilijkheden

  Beslagrecht
  Faillissement
  WCO
  Invorderingen
  Collectieve schuldenregeling

Familiaal vermogensrecht

  Vereffening-verdeling huwgemeenschappen
  Vereffening-verdeling na wettelijke samenwoning
  Vereffening-verdeling nalatenschap

Ondernemingsrecht

  Handelscontracten
  Handelsgeschillen
  Handelshuur

Vastgoed

  Huur – verhuur
  Koop - verkoop
  Burenhinder
  Erfdienstbaarheden
  Mede-eigendom
  Erfpacht – Opstal – Vruchtgebruik

Strafrecht

  Burgerlijke partijstelling
  Verkeersincidenten
  Verdediging als dader
  Verdediging als slachtoffer
  De strafrechtelijke dossiers worden behartigd door het kantoor Van Cauter Advocaten

Bekijk hier het kantoor van Van Cauter Advocaten